Minőségpolitika

A VSZM Kft. vezetése elkötelezettségét az alábbiak szerint fogalmazza meg:

 • A Villamosszigetelő és Műanyaggyár Kft. termékeivel és tevékenységével továbbra is a műanyag-feldolgozó ipar ismert képviselõje
 • a villamos és építőipar meghatározó szállítója
 • környezetének jelentõs tényezõje kíván maradni

Minőségfilozófia

 • A megszerzett ismeretek és pozitív értékek megtartása, folyamatos gyarapítása
 • Az érdekelt felek – vevõk és VSZM – érdekeit egyaránt szolgáló termékek tervezése, elõállítása és értékesítése, a minõség állandó fejlesztése
 • Kölcsönös bizalom és együttmûködési készség erõsítése a VSZM mint közösség tagjai között, a tulajdonosi, dolgozói és környezeti érdekek összehangolt érvényesítése.

Minőségpolitika

Olyan minõségirányítási rendszert építünk ki és mûködtetünk, aminek fõ alapelve a vevõközpontúság, azaz gondoskodunk a vevõk igényeinek megismerésérõl, megfogalmazásáról és teljesítésérõl, a vevõi megelégedettség mérésérõl. Ez egyaránt vonatkozik a külsõ és belsõ vevõkre.

 • A szervezet minõség iránt elkötelezett vezetése olyan szervezeti kultúrát valósít meg, olyan környezetet hoz létre, amelyben az emberek teljes mértékben részt vesznek a szervezet céljainak elérésében.
 • A vezetés kiemelten kezeli azokat a folyamatokat, amelyek ösztönzik a szervezet üzleti fejlõdését és ennek érdekében lehetõvé teszik az emberek tudásának, jártasságának, képességének, magatartásának hasznosítását a minõségi problémák megoldásában a szervezet javára.
 • Minõségirányítási rendszerünket olyan folyamatokból alakítjuk ki és kezeljük, amelyekben meghatározásra kerülnek a vezetõk, dolgozók felelõsségei; az erõforrások biztosítása és az ezzel való gazdálkodás; a termékek és szolgáltatások biztosításának tevékenységei; az eredmények mérése, elemzése és fejlesztése.
 • Gondoskodunk arról, hogy a minõségirányítási rendszer folyamatai rendszerszerûen kapcsolódjanak a célok megvalósítása érdekében.
 • Folyamatosan fejlesztjük termékeink és szolgáltatásaink tulajdonságait, jellemzõit a minõségirányítási folyamatok hatásosságát és hatékonyságát.
 • Szervezetünk partner kapcsolati képességének fejlesztésével olyan kapcsolatokat építünk ki a szállítókkal és más szervezetekkel, amelyek rugalmasságuk, képességeik alapján segítséget nyújtanak értékeink növeléséhez.
 • Minõségirányítási rendszerünk, tevékenységeink szerves része az adatok és információk gyûjtése és elemzése az eredményes döntések meghozatalához.

Tanusítványok:

Isonal csatornák és tartozékai

Merev és MüV bizonyítványok

Nooxypipe VPE bizonyítványok

PE-RT bizonyítványok

padlófűtéscső

Ugrás az oldal tetejére